Wettelijke Vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.j-wire.com. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door J-Wire BVBA, Magerstraat 59, 9070 Heusden. Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven.

J-Wire BVBA kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. J-Wire BVBA gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden. J-Wire BVBA heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Hyperlinks

Indien via de J-Wire BVBA site links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- is J-Wire BVBA niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. J-Wire BVBA heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat J-Wire BVBA geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid. J-Wire BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.

Contact
Algemene informatie
+32477681960
info at jwire dot be
Sponsoring
Voetbalploeg KFC Heusden
Mountainbike club De Herders
10de Herder Marathon